Debes estar rexistrado/a na plataforma Prestogal para acceder a esta sección

ALTA COMO ASOCIACIÓN

A información recollida nesta ficha incluirase na base de datos de asociacións que formarán parte do Prestogal veciñanza de Santiago de Compostela

1. DATOS DA ASOCIACIÓN

 *

 *

 *

 *

2.PERSOA DE REFERENCIA

*

*

*

Acepto as condicións de uso da plataforma Prestogal